بی بی گردی

بی بی گردی یکی از آداب فراموش شده  نوروز

بی بی گردی یکی از آداب و رسوم خاص مربوط به ایام نوروز در خراسان جنوبی بوده  است .

 این مراسم خاص افراد کهن سال خانواده بوده و حتی پدر و مادر ها نیز در آن حضور ندارشتند .

نوجوانان و جوانان در ۱۲ فروردین با هدف احترام گذاشتن به مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و کمک به آنها برای حضور در طبیعت ، آنان را به همراه خود به گردش در طبیعت می بردند و با این کار خاطره خوشی را برای همیشه به یادگار می گذاشتند .

انجام مراسم بی بی گردی در روز ۱۳ فروردین (۱۳ بدر ) هم متداول بوده و نوجوانان و جوانان در این روز برای مدت زمانی پدربزرگ و مادربزرگ ها را در دامن طبیعت گردش می دادند .

در هر کجای کشور پهناور ایران که هستیم و فارغ از اینکه چه واژه و اصطلاحی را برای بی بی گردی بر می گزینیم ، بیائید در ایام نوروز و روز طبیعت ، به آدابی چون بی بی گردی ارج بنهیم و اجازه ندهیم کهنسالان از پشت سیم های خارداری که برایشان درست کرده ایم ، ما را تماشا کنند .

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  منبع عکس : http://avaygolmakan.mihanblog.com