قاره های جهان

کره زمین به واسطه خط استوا به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می شود که حدود ۹۰   درصد انسانها در نیمکره شمالی و فقط حدود ۱۰ درصد در نیمکره جنوبی زمین زندگی می کنند. هرکدام از نیمکره های شمالی و جنوبی زمین نیز به واسطه نصف النهار مبدا (نصف النهار گرینویچ) به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم می شوند که در نتیجه این تقسیمات زمین به چهارمنطقه شمال شرقی ،شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی تقسیم شده و این طبقه بندی چهارگانه ، معیارسنجش طول و عرض جغرافیایی می باشد.

گستره خشکی ها و آب های روی زمین مجموعا حدود ۵۱۰ میلیون کلیومتر مربع است که از این مقدار حدود یک سوم یعنی ۱۵۰ میلیون کیلومتر مربع را خشکی های و حدود دو سوم را آبها تشکیل می دهند. خشکی های قابل سکونت روی زمین را به پنج قاره آسیا، آمریکا ،آفریقا، اروپا و اقیانوسیه تقسیم کرده اند که علاوه بر این پنج قاره دو واحد جغرافیایی دیگر نیز به نام قطب جنوب و قطب شمال در روی کره زمین وجود دارد که قطب جنوب را از نظر گستردگی ، بعنوان چهارمین قاره کره زمین بشمار آورده و از آن با نام قاره جنوبگان یاد کرده اند.

تعریف قاره : به بزرگترین واحد جغرافیائی یا قسمت بزرگی از خشکی که شامل چند کشور می باشد ، قاره گفته می شود. ضمنا سه قاره آسیا،آفریقا و اروپا به بر قدیم و دو قاره آمریکا و اقیانوسیه به بر جدید معروف هستند و همچنین به مجموع دو قاره آسیا و اروپا ، قاره اوراسیا گفته شده است.

منابع :

جغرافياي كامل جهان تاليف حبيب اله شاملوئي

دانشنامه آزاد ويكي پديا

دانشنامه آزاد رشد