آریان

آریان

آریان در گذر زمانآریان مکانی است در حد فاصل روستای کهنه و الله آباد که در گذشته های دور ، بر روی تپه آن ، قلعه ای با همین نام ( قلعه آریان ) واقع بوده است . در حال حاضر اثر چندانی از آن قلعه بر جای نمانده و تنها یادگار آن قلعه ،...

ادامه مطلب ...