فصل بهار و آلرژی (حساسیت) نسبت به گرده افشانی گیاهان و درختان

فصل بهار و آلرژی (حساسیت) نسبت به گرده افشانی گیاهان و درختان

فصل بهار و آلرژی (حساسیت) نسبت به گرده افشانی گیاهان و درختان  در فصل بهار ، گیاهان و درختان شروع به گرده افشانی می کنند و این گرده ها وقتی به سیستم دفاعی بعضی افراد می رسند ، ایجاد آلرژی یا حساسیت نموده و بدن آنها در...

ادامه مطلب ...