بی بی گردی یکی از آداب فراموش شده  نوروز

بی بی گردی یکی از آداب فراموش شده  نوروز

بی بی گردی یکی از آداب فراموش شده  نوروز بی بی گردی یکی از آداب و رسوم خاص مربوط به ایام نوروز در خراسان جنوبی بوده  است .  این مراسم خاص افراد کهن سال خانواده بوده و حتی پدر و مادر ها نیز در آن حضور ندارشتند . نوجوانان و...

ادامه مطلب ...