رودهای ایران

رودهای ایران

رودهای ایران بطور کلی ، رودخانه های ایران را برحسب جهت جریان آب و مقصدی که دارند به (5) حوضه جداگانه و متفاوت تقسیم کرده اند باین ترتیب: الف- حوضه دریاچه خزر (با 000/256 کیلومتر مربع مساحت حوضه). ب- حوضه خلیج فارس (با 000/245...

ادامه مطلب ...