روز بزرگداشت سعدی (یکم اردیبهشت ) گرامی باد

روز بزرگداشت سعدی (یکم اردیبهشت ) گرامی باد

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمت شکری واجب . از دست و زبان که برآید...

ادامه مطلب ...