اندیشه ای بر ویژگی های اخلاقی – اجتماعی داستان سیاوش

اندیشه ای بر ویژگی های اخلاقی – اجتماعی داستان سیاوش

اندیشه ای بر ویژگی های اخلاقی - اجتماعی داستان سیاوش منبع : مجله پژوهشهای فلسفی - کلامی، شماره 4 , فولادی، محمد چکیده نقش مهم ادبیات در فرهنگ سازی ما را بر آن می دارد تا با آثار ادبی بهتر و بیشتر آشنا شویم . مقاله حاضر...

ادامه مطلب ...