قاره های جهان

قاره های جهان

قاره های جهان کره زمین به واسطه خط استوا به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می شود که حدود 90   درصد انسانها در نیمکره شمالی و فقط حدود 10 درصد در نیمکره جنوبی زمین زندگی می کنند. هرکدام از نیمکره های شمالی و جنوبی زمین نیز به...

ادامه مطلب ...