کهکشان راه شیری

کهکشان راه شیری

 کهکشان راه شیری افق جهان تا جایی که دیده میشود شامل صد میلیون کهکشان مجزا است و در تعریف کهکشان باید گفت که کهکشانها سامانه هایی بزرگ ، با اندازه و مرزی مشخص هستند که از ستاره ها ، بقایای ستاره نماها (شبه ستاره ها ) ، ماده...

ادامه مطلب ...