کیهان

کیهان

کیهان و جهان هستیجهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم از كهكشانها ،آسمانها، ستارگان ، سياره ها ، خورشيد ، ماه ، زمين ، كوهها ، خشكيها ، اقيانوس ها و هزاران هزار پديده ي ديگر تشكيل شده است .کهکشان ما (کهکشان راه شیری) نیز فقط یکی...

ادامه مطلب ...