ایوان

298452_sGxZPsxu

ایوان خانه کوچک ما نقطه ای است در خطه آریان . آریان را سرزمین گویان در آغوش گرفته و گویان بر دامن خراسان نقش بسته است . خراسان محل طلوع خورشید ایران است و ایران تجلی گاه تمدن در جهان .

جهان و تمام هستی نیز  نشانه و پرتوی است از وجود خداوند یکتا و دادار فرمانروا.

بنابریان ضمن ارج نهادن و غافل نشدن از سرزمین و خاکی که بر روی آن آموخته ایم اَ چَ پَ پا یِ  کودکانه (راه رفتن ) را ، همواره به یاد داشته باشیم که سرزمین ما قطره ای است در اقیانوس بیکران هستی.

بر همین اساس ، صدای آریان درباره سرزمین : آریان ، گویان ، خراسان ، ایران و جهان سخن می گوید.

اینجا صدای آریان است . صدای ما ، صدای شما . فارغ از هر قوم و نژاد و صرفا از این دیدگاه که انسانیم و آفریده ی خدایی که آفرید کائنات و تمام هستی را .

شما نیز می توانید با ارسال مطالب و همچنین با عنوان نمودن نظرات – پیشنهادات و انتقادات خود صدای آریان را همراهی فرمایید.

نظرات

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.