سرنای نوروزسرنای نوروز کاری از گروه رستاک

 

گروه رستاک آهنگ های بومی محلی زیادی را در سراسر کشور ارائه کرده است. یکی از این ترانه های بسیار زیبا، آهنگ سرنای نوروزی یا همان نوروزخوانی است که در آستانه نوروز سال ۱۳۹۲ خورشیدی اجرا شده است. سرنای نوروز اکثر لهجه های بومی یا محلی ایران را به زیبایی در خود گنجانده است. سرپرست این گروه سیامک سپهری و آواز مخصوص عید نوروز با صدای فرزاد مرادی و بهزاد مرادی خوانده شده است. این آهنگ بومی با گویش خراسانی (بیا که نوروزه) و پس از آن با گویش مازندرانی( باد بهارون بیمو) شروع می شود و با دیگر زبان ها یا گویش های کشور عزیزمان ایران ، ادامه می یابد.

سرنای نوروز یک ویدئوی حدوداً  ۱۰دقیقه ای می باشد که در ویدئوهای زیر فقط قطعه های خراسانی و مازندرانی آن جدا شده و در قالب دو کلیپ آمده است.

 

 

 

(متن ترانه خراسانی )

بیا که نوروزه صبح نوروزه
تا عالمی ، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه
آی بیا که نوروزه نوروز دیروزه
.
بیا بیا دلبروک مو قربون تو شم، دنیا دو روزه
بیا مکن شو روز مو خورشید مو صبح نوروزه
دیدی چطو مانند او یک سال برفت، سال نو اومد؟
یکسال چنو تندِ برفت که پندری همی دیروزه
.
آی بیا که نوروزه صبح نوروزه
تا عالمی ، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه
بیا بیا افتو فرو شد پشت کوه کم کمکک شو شد
.
بیا که باز سر زد ز کوه ماه همچنو یکهو مهتو شد
بر چه چنی بر چه چنو ایچنو مبو، دلبروک مو
ایجور که می بینی زمونه سال به سال کهنه و نو شد
آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه
.
تا عالمی ، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه
بیا بیا با هم برم بند دره، یا چار بالا
مگو صبا دیره صبا ورخه بیا تا برم حالا
.
در آن دره دور از همه بی همهمه خرم و خندان
دور از شر و شور شره با شرشر او کنم لالا
آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه
تا عالمی ، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه

(متن ترانه مازندرانی )

باد بهارون بیمو (بموئه)

نوروز سلطون بیمو 

مژده هادین دوستون 

گل در گلستون بموئه

 

بیمو گل بهارون 

بیمو نوروز سلطون 

هادین مژه دوستون

بمو عید بزرگون

 

آی بموئه نوبهار

دشمن بورده خار 

بموئه بیه بیدار 

خونش کنه سر دار 

 

باد بهارون بیمو (بموئه)

نوروز سلطون بیمو 

مژده هادین دوستون

گل در گلستون بموئه

 

بیمو گل بهارون 

بیمو نوروز سلطون 

هادین مژه دوستون 

بمو عید بزرگون

 

مشت عموی باخدا (با ایمون)

شکر شیرین ته زبون

صدف هسته ته دندون 

انعام بیار بیرون 

 

باد بهارون بیمو (بموئه) 

نوروز سلطون بیمو 

مژده هادین دوستون 

گل در گلستون بموئه .