قاره اقیانوسیه

قاره اقیانوسیه که در حقیقت بیشترین وسعت آن کشور استرالیا است با گستره ای در حدود ۹ میلیون کیلومتر مربع کوچکترین قاره روی زمین است. این قاره پست ترین قاره هاست و کمترین ناهمواریها را نسبت به سایر قاره ها دارد. از ویژگی های بارز این سرزمین وجود نواحی وسیع خشک و نیمه خشک می باشد و بخش اعظم جمعیت در سواحل زندگی می کنند.

یکی از مهمترین ویژگی های اقلیم استرالیا فراوانی روز های آفتابی در آنجاست. باران یکی از مهمترین چیزهایی است که توجه مردم روستا نشین وشهر نشین را به خود معطوف می کند در این سرزمین بسیاری از چیزها بستگی به خشکی و یا بارندگی دارد . حدود سه چهارم استرالیا سالیانه بارانی کمتر از ۲۵۰ میلیمتر دارد که در این مناطق زراعت بسیار کم بوده و فقط دامپروری بطور پراکنده رایج است.

 

قاره اقیانوسیه از نظر تنوع مناطق حتی از اروپا نیز که گفتیم فقیر است ،فقیر تر است زیرا نه مانند آسیا دارای مناطق توندرا است و نه یخبندانهای سیبری و نه جنگل های وسیع و حاصلخیز آمریکا را دارد و در این مورد نیز باید باز خود جزیره استرالیا را مثال بزنیم و شاهد بیاوریم که نواحی مرکزی آن را صحراهای خشک وبی آب و علف فراگرفته و هر جا که منطقه قدرت صحراها و کوه ها نیست، جلگه هایی است که سبب ایجاد اجتماعاتی چند شده است.

استرالیا از نظر زراعت و کشاورزی ، با استفاده از سیستم آبیاری و مکانیزه رشد چشمگیری داشته و یکی از محصولاتی که در تجارت خارجی آن نقش مهمی دارد گندم است. همچنین وجود مراتع طبیعی و چمنزارهای وسیع که در حدود ۳۴درصد از کل مساحت استرالیا را پوشانده اند سبب توسعه و رواج کامل دامپروری در این جزیره بزرگ شده است. نژاد معروف ((مرینوس)) یعنی گوسفندان پُر پشم، مخصوص استرالیاست.

 

در سال ۱۷۷۰ میلادی ، کاپیتان جیمز کوک دریانورد و سیاح مشهور انگلیسی در جریان یکی از سفرهای اکتشافی خود ، جزیره استرالیا و به دنبال آن جزایر نیوزیلند را کشف کرد و به این ترتیب ۲۷۷ سال بعد از کشف قاره امریکا به دست کریستف کلمب ، قاره جدید دیگری به تعداد قاره های جهان افزوده شد ولی این قاره یا این جزیره بزرگ تا سال ۱۷۸۸ میلادی جز بومیان اصلی آن ، سکنه دیگری نداشت و ساکنین اولیه این منطقه نیز تیره ای از سیاه پوستان بودند که بعد از مهاجرت تدریجی سفید پوستان ، یا به دست آنان قلع و قمع شدند و یا به نواحی مرکزی و جنگلی دور افتاده رانده شدند به طوری که از ۳۰۰٫۰۰۰ نفر سکنه اولیه استرالیا در سال ۱۷۸۸، امروزه تنها ۶۰٫۰۰۰ نفر باقی مانده اند.

منابع :

جغرافياي كامل جهان تاليف حبيب اله شاملوئي

دانشنامه آزاد ويكي پديا

دانشنامه آزاد رشد