جزایر ایران

ایران بعلت آنکه دارای مرزهای آبی زیادی نیست و تنها در جنوب به وسیله خلیج فارس ودریای عمان با دریاها و اقیانوسهای آزاد جهان مربوط است ، جزایر چندانی ندارد.

مهمترین جزایر ایران در آبهای خلیج فارس واقع شده و به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

 • ابوموسی : جزیره ای است کوچک در کنار جزایر تنب در جنوب بندر لنگه که تقریبا مرکزی ترین جزایر خلیج فارس محسوب می شود. و خصوصیاتی شبیه به جزایر تنب دارند.
 • تنب بزرگ : بین جزیره قشم وکرانه مسقط واقع شده است و بلندترین نقطه آن از سطح دریا به۱۵۰ متر می رسد. این جزیره دارای آب آشامیدنی شیرین نیست.
 • تنب کوچک : این جزیره ، در کنار تونب بزرگ واقع شده و هردو جزیره تنب در دهانه تنگه هرمز واقع شده اند ، تنب کوچک نیز شبیه به جزیره تنب بزرگ و با همان خصوصیات است.
 • خارک : در ۶۰ کیلومتری شمالغربی بندر بوشهر واقع شده ،۱۲ کیلومتر طول و۳ کیلومتر عرض دارد و امروزه یکی از مهمترین مراکز بارگیری نفت و دارای تاسیسات کامل اسکله ای است.
 • خارکو: جزیره ای است کوچکتر از خارک و با مشخصات مانند آن. جزیره خارکو در شمال جزیره خارک واقع شده است و محل قرنطینه نباتی و حیوانی در خلیج فارس محسوب می شود.
 • چیرو : یکی از جزایری است که تنها اهمیت سوق الجیشی در خلیج فارس دارد. جزیره کوچک چیرو میان جزیره کیش و لاوان واقع شده است.
 • سیری : از جزایر کوچک خلیج فارس محسوب میشود و در مغرب جزیره ابوموسی واقع شده است این جزیره نیز مانند چیروتنها اهمیت سوق الجیشی دارد .
 • فارو ر : بین جزیره سیری و بندر سنو واقع شده است و از لحاظ خصوصیات طبیعی و جغرافیایی شبیه جزیره سیری است.
 • قشم : مرکز صید مروارید ایران است .
 • کیش : مهمترین جزیره توریستی ایران می باشد.
 • لارک : جزیره ای سنگی است و جمعیت اندک آن ماهیگیر می باشند.
 • لاوان : دارای تاسیسات عظیم نفتی می باشد .
 • هرمز: در شمال لارک است و تقریبا مدور می باشد.
 • هندو رابی : یکی از مهمترین مراکز صید مروارید و صدف می باشد.
 • هنگام : در جنوب جزیره قشم واقع شده است .

                                                                                             ***

غیر از جزایری که در خلیج فارس واقع شده اند، ایران جزایر مهم دیگری ندارد. در شمال کشور ، در دریای خزر تنها یک جزیره کوچک و کم اهمیت بنام آشوراده (در جنوب شرقی دریای خزر) و یک جزیره منفرد در دریاچه ارومیه بنام جزیره شاهی وجود دارد.

درباره منابع